Norway
Norvège
 
Kontakt:
Preben Dietrichson
Øystein Sørbye

Velkommen til hjemmesiden til den Norske Dachaukomiteen.

Materialet som legges ut her vil etter hvert bli supplert med utdrag fra tidligere utgitte bøker i regi av Natzweilergruppen. Av de 504 norske fangene som opprinnelig kom til Natzweiler i 1943, døde 125 i Natzweiler, mens de overlevende ca 380 ble videresendt til Dachau i september 1944 i forbindelse med evakueringen av NN-leiren Natzweiler. Av disse kom 254 tilbake i live. Etter at nordmennene var blitt hentet ut av Dachau av Bernadotteaksjonen i mars 1945, kom det ytterligere 77 nordmenn til Dachau dit fra andre leirer. Disse ble befridd sammen med de andre fangene 29 april 1945. Våre bøker inneholder mye materiale om Dachau, både fra våre egne reiser dit, og tilknyttet historiene til fangene som var der i kortere eller lengre tid. De kan bestilles fra oss. Ønskes informasjon eller kontakt med oss, skriv til Den norske Natzweiler- og Dachaukomiteen. Sjekk også vår facebookside, https://www.facebook.com/natzweilerogdachaukomite/hjem

vennligst fyll ut ønsket felt
vennligst fyll ut ønsket felt
vennligst fyll ut ønsket felt

 facebookTRANSP