BREV FRA LORENTZ ANGELL SIMONSEN TIL SIN MOR 8 OKTOBER 1944 FRA DACHAU

Lorentz Angell Holst Simonsen ble arrestert 10.12.42 i Kristiansand. Han ble sendt til Grini 23.01.43, og fikk fangenummer 6051. Den 10.06.43 ble han sendt fra Grini, Transporten gikk med D/S Monte Rosa fra Oslo til Aarhus i Danmark. Ankomst 11/06/1943.

Herfra med jernbane - gamle personvogner - til Hamburg. Her ble 71 av fangene skilt fra de øvrige (som ble sendt til KZ Sachsenhausen) og disse 71 ble sendt med jernbane gjennom Tyskland. 15.06.1943 ankom transporten til Rothau jernbanestasjon hvor SS fra Natzweiler hentet dem med lastebiler og kjørte dem til leiren. Han fikk fangenummer 4102.

Han ble evakuert den 05.09.43 fra Natzweiler og transportert med tog til Dachau, ankom 08.09.44. Under oppholdet fikk han sendt ett brev som kom hjem, dette er vist nedenfor. Etter dette ble videre brevskrivning stoppet, fordi han var NN-fange som ikke hadde lov å skrive brev eller motta pakker.

Dachau, 8 Oktober 1944

Meine lieber Mutter.

Ich kann mich dein Erstaunen vorstellen wenn du diesen Brief empfängst, und du kannst dich wohl auch meine Freude denken wenn ich dich entlich nach so langen Zeit benachrichtigen kann. Ich bin gesund und stark und habe es gut. Das einzige was mir fehlt ist die Sehnsucht nach Norwegen und meiner kleinen Familie, und wie ich mich auf die Reise nach der Heimat freue, ja das kannst du dich kaum vorstellen. Gott sei dank dass die Zeit bald da ist. Ich bin selbstverständlich gespannt zu hören wie du es hast und hoffe auf eine baldige ausführliche Antwort. Wenn du mihr etwas schickst muss du ja die Adresse genau schreiben, sonst kriege ich nichts. Zum Vaters Todestag 27 Oktober muss du einen schönen Blumenstrauch von mir auf sein Graben setzen. Vielleicht kommt der Brief zu spät, der Strauch musst du aber kaufen. Zuletzt bitte ich dich alle Verwandte und Bekannte zu grüssen und hoffentlich sehen wir uns selbst bald wieder.

Die herzlichsten Grüsse von deinem Sohn Lorentz.

Min kjære mor.                                              Dachau 8 Oktober 1944

Jeg kan tenke meg din overraskelse når du mottar dette brevet, og du kan vel tenke deg min glede når jeg endelig etter så lang tid kan skrive til deg.

Jeg er sunn og sterk og har det bra. Det eneste som feiler meg er savnet etter Norge og min lille familie, og hvordan jeg gleder meg til reisen hjemover, ja det kan du neppe forestille deg.

Gud skje lov at tiden snart er der. Jeg er selvfølgelig spent å høre hvordan du har det og håper på et snarlig utførlig svar.

Når du sender meg noe må du skrive adressen nøyaktig, ellers får jeg ingen ting.

Til fars dødsdag 27 oktober må du sette en vakker blomsterbukett fra meg på graven. Kanskje kommer brevet for sent, men en bukett må du kjøpe. Til slutt ber jeg deg hilse slekt og venner. Forhåpentligvis sees vi snart.

De hjerteligste hilsner fra din sønn Lorentz

Lorentz Angell Holst Simonsen

 facebookTRANSP