BREV FRA HAAKON SØRBYE TIL SIN MOR 11 NOVEMBER FRA DACHAUS UNDERLEIR OTTOBRUNN

 (Oversatt fra tysk)

Ottobrunn den 5/11-1944
Kjære far, mor, brødre og søstre, og alle som er hjemme! Hjertelig takk for brevet dere sendte, som jeg fikk i går. Jeg ble gjennomstrømmet av en sjelden følelse når jeg for første gang på mer enn 15 måneder hørte direkte fra dere. Det er vel å betrakte som en lykke at Øyvind (bror) fortsatt arbeider på sykehuset.

Av forskjellige grunner kan jeg ikke anbefale ham å søke arbeid annet sted. Man vet hva man har, og kan risikere å få dårligere betingelser ved å søke annet arbeid. Det er godt at Dagny (søster) er i nærheten. Gunnar og Randi, ja, jeg har ikke sett dere som ektefeller, men vær sikker, jeg vil gratulere med bryllupet og vil tenke på dåpsfesten. Det var fint at jeg fikk vite om den fore-stående begivenheten, for da kan jeg komme med forslag til navn. Hvis det blir en gutt ville jeg gjerne at han skal hete Bård, til ære for og til minne om en av mine leirkamerater. (Bård Hjelde, som døde i Natzweiler) Blir det en jente, vil jeg foreslå Solveig. Henrik Ibsens kvinneideal står for meg som det største, særlig i disse tider. I første tilfelle ville det glede meg meget om mitt forslag ble tatt til følge.
Gerd (søster) vil jeg vel ikke kjenne igjen. Snart voksen. Jeg har ikke sett deg siden september for to år siden. Liv, (kusine) jeg hadde sett for meg muligheten at jeg ville se deg igjen som gift, men jeg hadde ikke trodd at min gamle flamme fra Aastvedt ville bli prestekone! Deg som jeg i all hemmelighet kysset flere ganger enn din Sverre ante. Mine beste lykkønskninger og håp om en rik og lykkelig framtid for dere begge.
Jeg takker så mye for tobakk, smør og flesk som var svært velkomment. Strømpene, hanskene, sjalet og undertøyet var fint og passet bra. Skolissene kom også til sin rett. Det var svært fornuftig å sende dem som småting i brev. Alt under ett kilo går tollfritt gjennom uten videre. Matvarer opp til ½ kilo kan sendes uten eksportlisens.
Det gleder meg at Käte (Clara (Clärchen) (Käthe) Spihlmann grandtante født i Hamburg 08.09.1865), fortsatt er sunn og frisk. En særlig hilsen til henne. Selv er jeg frisk og det går svært bra, omstendighetene tatt i betraktning. Forholdene er jo svært annerledes enn de var for et år siden i Vogesene. Spesielt klimaet, selv om det er vått og kaldt, er mye bedre for meg her. Fint arbeid. Derfor har jeg håp og tro på en fin framtid og snarlig gjensyn. Med hilsen, Haakon.

 facebookTRANSP