Serbia

Serbia

contact:Pavle Vamoser .

2022-7-7

Ja i zastave

Today's date symbolizes the uprising of antifascists in Serbia that led to the formation of partisans under Tito's command - 07.07.1941. Although it is not anymore in the state calendar as a date to remember, a commemorative ceremony was held, organized by the Alliance of fighters of the national liberation struggle (WWII). There are still few alive, but there are also those who respect and honor that historical period despite the will of the actual establishment to discard it. Those are mainly antifascist organizations and individuals that want to keep this tradition.
In the name of the Jewish Community of Novi Sad, president Mirko Stark and myself layed a wreath at the monument called "Freedom", Iriski Venac, Fruska Gora.

Danasnji dan simbolizuje ustanak antifasista u Srbiji koji je doveo do formiranja partizanskih snaga pod Titovom komandom - 07.07.1941.g. Mada taj dan nije vise zvanican drzavni praznik koji treba obelezavati, odrzana je komemoracija u organizaciji Saveza udruzenje boraca narodnooslobodilackog rata (SUBNOR) iz Vojvodine. Jos uvek postoji mali broj zivih boraca, ali i onih koji postuju i odaju pocast tom istorijskom razdoblju i pored zelje vlasti da se to zatre. To su uglavnom antifasisticke organizacije i pojedinci koji zele da se ta tradicija odrzi.
U ime Jevrejske opstine Novi Sad, predsednik Mirko Stark i ja smo polozili venac na spomenik "Slobode", Iriski venac, Fruska Gora.

 

salutMirko i ja vanec 2

RedMirko ja venac

spomenik

Photos, foto :Jaroslav Nadacki, Mirko Stark.

 

 

 

 

 

 

 2019

P1020133

ДАХАУ 2019 - МЕЂУНАРОДНИ КОМИТЕТ ДАХАУ - CID

 74 година је прошло од ослобођења концентрационог логора Дахау. И ове године је тај датум обележен на достојанствен начин полагањем венаца на значајна места унутар самог меморијалног центра – споменик незнаном преминулом логорашу - „НИКАД ВИШЕ“, у радним логорима Леитенберг и Валдфриедхоф, споменик испред крематоријума, у подножју импозантног дела Нандора Глида, и у самом граду испред обележја оног језивог „марша смрти“ где су били присутни сви чланови ЦИД (Међународни комитет за Дахау).
На самој комеморацији је нажалост био присутан мали број још увек живих бивших логораша.
Године чине своје и та генерација нас напушта.
Управо то је била једна од тема на Скупштини ЦИД-а. Треба стално приказивати све чињенице које су везане за логор и тај мрачни део историје. Стално упозоравати нове генерације како се не би поновило слично зло.
Током церемонија у свим званичним говорима је истакнуто да се уочава радикализација у европским земљама. Десничарске партије и покрети постају све јачи. У таквој друштвеној клими лако може да се појави једна јака фашистичка струја.
Подмлађивање чланова Комитета је сад постао приоритет. Хоце ли то бити друга или трећа генерација бивших логораша ?

 

DAHAU 2019 - MEĐUNARODNI KOMITET DAHAU

 

74 godina je prošlo od oslobođenja koncentracionog logora Dahau. I ove godine je taj datum obeležen na dostojanstven način polaganjem venaca na značajna mesta unutar samog memorijalnog centra – spomenik neznanom preminulom logorašu - „NIKAD VIŠE“, u radnim logorima Leitenberg i Waldfriedhof, spomenik ispred krematorijuma, u podnožju impozantnog dela Nandora Glida, i u samom gradu ispred obeležja onog jezivog „marša smrti“ gde su bili prisutni svi članovi CID.
Na samoj komemoraciji je nažalost bio prisutan mali broj još uvek živih bivših logoraša.
Godine čine svoje i ta generacija nas napušta.
Upravo to je bila jedna od tema na Skupštini CID. Treba stalno prikazivati sve činjenice koje su vezane za logor i taj mračni deo istorije. Stalno upozoravati nove generacije kako se ne bi ponovilo slično zlo.
Tokom ceremonija u svim zvaničnim govorima je istaknuto da se uočava radikalizacija u evropskim zemljama. Desničarske partije i pokreti postaju sve jači. U takvoj društvenoj klimi lako može da se pojavi jedna jaka fašistička struja.
Podmlađivanje članova Komiteta je sad postao prioritet. Hoce li to biti druga ili treća generacija bivših logoraša ?

 

DACHAU 2019 – INTERNATIONAL COMMITTEE DACHAU

74 years since the iberation of the Cocentration camp Dachau. This year too it was marked in a dignified way by laying wreaths on all the significant places inside the Memorial Center – monument to the deceased unknown deportee – „NEVER AGAIN“, Leitenberg, Waldfriedhof, the monument in front of the crematorium, at the foothill of the impressive work of Nandor Glid, and in the town intself comemorating the atrocuous „march of death“, where all CID members attended the ceremony.
Sadely, only few still living inmates attended the commemorative celebration.
Years are passing and this generation is disappearing.
This was exactly one of the topics at the CID Assembly. Facts about the concentration camp and this dark period of History must be constantly presented. Warning constantly the new generations so that a similar evil does not occur.
During the speeches at the ceremonies, the radicalization in european countries was accentuated. Right political parties and movements are constantly strengthening. I such a social climate a strong fascist political power might appear.
Younger members at the Committee are a priority. Will it be the second or third generation, descendants of inmates ?

 

2018

 

Preglet2018Serbia

 

 

CID in the “Jewish Overview” – official gazette of the Federation of Jewish Communities in Serbia, August/September 2018
Being that there were Jewish prisonners in Dachau originating from Serbia, I addressed mainly families asking whether they might have some photos or written testimonials, maybe even some artifacts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I used the opportunity to present CID and today’s activities.

 

Dahau2018Miraija

 

 

 

Beside myself, this year’s Assembly and Commemorations were attended by Dr.Mirjana Kranjac as observer. Being herself from a family that was almost completely extinguished mainly in Aushwitz/Birkenau, she had the opportunity for the first time to honor on spot those who lost their lives, and we layed a wreath together.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

3531mai1Dachau2017

Sve dok se vaši unuci budu sećali vaše životne priće,

ima nade da neće proživeti vašu prošlost . 
 

O Medjunarodnom komitetu za Dahau (Dachau) – CID

 

image commemoration april 2017Međunarodni komitet za Dahau (CID) je medunarodna organizacija za nekadašnji koncentracioni logor Dahau. Kao medjunarodna neprofitna organizacija po zakonu Belgije, Statut CID-a je objavljen decembra 1958. godine pod brojem 3987 u Službenom listu Belgije.

CID predstavlja sve bivše zatočenike, preživele i žrtve iz logora Dahau u periodu između 1933 i 1945. Zatočenici ne samo iz Nemačke, ali i iz Nemačke, i mnogobrojnih zemalja – Albanije, Belgije, Belorusije, Bugarske, Danske, El Salvadora, Engleske, Estonije, Finske, Francuske, Grčke, Italije, Hrvatske, Kube, Latvije, Litvanije, Luksemburga, Nizozemske, Norveške, Austrije, Paragvaja, Poljske, Portugala, Rumunije, Rusije, Švedske, Srbije, Slovenije, Slovačke, Švajcarske, Španije, Rešublike Češke, Turske, Ukrajine, Mađarske, S.A.D a koji su bili deportovani. Svakako CID predstavlja i bivše zatvorenike iz Egipta, Andore, Argentine, Jermenije, Brazila, Kine, Irana, Irske, Japana, Kanade, Iraka, Libana, Crne Gore, Palestine i bivše zatočenike koji žive u drugim zemljama , kao što je Izrael.

CID je nezavisna organizacija, glasogovornik nekadašnjih zatočenike iz 37 zemalja, uključujući Nemačku. Međuranodni komitet Dahau je osnovan od samih zatočenika logora pre 29 aprila 1945. godine ( datum oslobođenja koncentracionog logora Dahau).
Nekadašnji logor je postao zvanični memorijalni centar 1965. godine, zahvaljujući naporima i posvećenosti Međunarodnog komiteta Dahau. CID je odgovoran za održavanje i uređenje čitavog kompleksa logora i zgrada kao i spomenika koji se u njemu nalaze.
CID posebno posvećuje pažnju razvoju memorijalnog centra kao mesta za sećanje ali i isto tako važne misije i poruke da se ovo ponovo ne dogodi.
CID je isto tako odgovoran i upravlja nekadašnjim SS strelištem u Heberthauzenu (Heberthausen), gde je hiljade Rusa nemilosrdno streljano od strane SS vojnika.

Godine 1966, CID je potpisao bilaterlani sporazum sa vladom Bavarske, kojim se regulišu finansijska primanja CID-a kako bi se olakšao rad. Ugovor je još uvek na snazi i sačinjen je na osnovu propisa „Stiftung Bayerische Gedenkstatten“.

CID se suočava sa neizbežnim i postepenim gubitkom bivših zatočenika. Shodno tome CID podmlađuje organizaciju mlađim generacijama kako bi nastavio da izvršava zadatak i u budućnosti.

/ukoliko želite dodatne informacije možete se obratiti pismeno na engleskom, francuskom ili nemačkom jeziku na elektronsku adresu CID-a/

Član u Medjunarodnom komitetu Dahau za Srbiju je Pavle Vamošer iz Novog Sada, sin preživelog a danas pokojnog Leopolda Vamošera.

 

О Медјународном комитету за Дахау (Dachau) – CID - ЦИД

 

Међународни комитет за Дахау (CID) је медународна организација за некадашњи концентрациони логор Дахау. Као медјународна непрофитна организација по закону Белгије, Статут CID-а је објављен децембра 1958. године под бројем 3987 у Службеном листу Белгије.

ЦИД представља све бивше заточенике, преживеле и жртве из логора Дахау у периоду између 1933 и 1945. Заточеници не само из Немачке, али и из Немачке, и многобројних земаља – Албаније, Белгије, Белорусије, Бугарске, Данске, Ел Салвадора, Енглеске, Естоније, Финске, Француске, Грчке, Италије, Хрватске, Кубе, Латвије, Литваније, Луксембурга, Низоземске, Норвешке, Аустрије, Парагваја, Пољске, Португала, Румуније, Русије, Шведске, Србије, Словеније, Словачке, Швајцарске, Шпаније, Решублике Чешке, Турске, Украјине, Мађарске, С.А.Д а који су били депортовани. Свакако ЦИД представља и бивше затворенике из Египта, Андоре, Аргентине, Јерменије, Бразила, Кине, Ирана, Ирске, Јапана, Канаде, Ирака, Либана, Црне Горе, Палестине и бивше заточенике који живе у другим земљама , као што је Израел.

ЦИД је независна организација, гласоговорник некадашњих заточениa из 37 земаља, укључујући Немачку. Међуранодни комитет Дахау је основан од самих заточеника логора пре 29 априла 1945. године ( датум ослобођења концентрационог логора Дахау).
Некадашњи логор је постао званични меморијални центар 1965. године, захваљујући напорима и посвећености Међународног комитета Дахау. ЦИД је одговоран за одржавање и уређење читавог комплекса логора и зграда као и споменика који се у њему налазе.
ЦИД посебно посвећује пажњу развоју меморијалног центра као места за сећање али и исто тако важне мисије и поруке да се ово поново не догоди.
ЦИД је исто тако одговоран и управља некадашњим СС стрелиштем у Хебертхаузену (Heberthausen), где је хиљаде Руса немилосрдно стрељано од стране СС војника.
Године 1966, ЦИД је потписао билатерлани споразум са владом Баварске, којим се регулишу финансијска примања ЦИД-а како би се олакшао рад. Уговор је још увек на снази и сачињен је на основу прописа „Stiftung Bayerische Gedenkstatten“.

ЦИД се суочава са неизбежним и постепеним губитком бивших заточеника. Сходно томе ЦИД подмлађује организацију млађим генерацијама како би наставио да извршава задатак и у будућности.

/уколико желите додатне информације можете се обратити писмено на енглеском, француском или немачком језику на електронску адресу ЦИД-а/
Члан у Медјународном комитету Дахау за Србију је Павле Вамошер из Новог Сада, син преживелог а данас покојног Леополда Вамошера.

 

 Dahau ja 2017