florian hartman rede totesmarchIMG 3243

Borgermesteren i Dachau, Florian Hartmanns tale ved Dødsmarsjmonumentet 2017 

 

Kjære tidsvitner, mine damer og herrer, Dødsmarsjmonumentet til Hubertus von Pilgrim, hvor vi holder minneseremonien i dag, er også et eksempel på vanskelighetene med å håndtere den nazistiske fortiden og massemordet på europeiske jøder. Mens det allerede var blitt satt opp i Gauting i 1989, varte det i Dachau fram til 2001, og på andre steder langs ruten for dødsmarsjen helt fram til 2009 før Pilgrims minnesmerker der fant sin plass.

 

 

I Dachau har en gradvis endring funnet sted i den offisielle minnepolitikken siden midten av 1990-tallet. I dag forstår byen Dachau seg selv som et internasjonal lærings- og minnested, og omgås åpent med sin historie som stedet for konsentrasjonsleiren.

Vi har alle en tendens i dag til å tro, at vanskelighetene med å omgås landets nazifortid er en rest fra de foregående tiårene; at vi har lært nok, sagt og gjort nok; at vi dermed kan lene oss tilbake og være tilfreds med at vi kan sette av to eller tre ganger i året på de sentrale minnedager, og kunngjøre vår innsikt i fortiden og vår gode vilje i for fremtiden.

florian hartman rede totesmarchIMG 3236Jeg tror at vi ikke skal være fornøyd med det. Ikke i Tyskland, ikke i Europa, ikke i verden. Vi ser oss i dag konfrontert med en ny økning av høyrepopulisme verden over, fanatisme og ekstremisme av religiøs og politisk art spirer mange steder, rasisme og antisemittisme er igjen på frammarsj og verden over er vi fortsatt i dag vitner til forbrytelser mot menneskeheten.

Frihet, medmenneskelighet og solidaritet er verdier som ikke er selvinnlysende, men som for hver ny generasjon må vinnes igjen og igjen. For meg går dette budskapet ut ved minneseremonier som denne, fra minnesmerker som dødsmarsjmonumentet, og fra de overlevende som er midt blant oss i dag.

"Aldri igjen", slik lyder appellen fra de overlevende fra konsentrasjonsleiren Dachau, som vi år etter år minnes på årsdagen for frigjøringen. For denne "aldri igjen" må vi gjøre en innsats overfor hele verden igjen og igjen. Den starter i hverdagen og fortsetter på alle politiske nivåer. Appellen fra de overlevende må leves og fylles med handinger.

Deres nærvær, kjære tidsvitner må være en ansporing for forpliktelse og engasjement) i politikken. En forpliktelse til at deres historie og deres budskap blir brakt videre i fremtiden og aldri glemmes. Og at alltid vi må arbeide hardt, slik at historien ikke gjentar seg.

Florian Hartmann
Oberbürgermeister

Dachau

 facebookTRANSP