slovakia

Slovakia

 

 

 

Medzinárodná táborová organizácia Dachau 

 
 

Medzinárodnú táborovú organizáciu Dachau (Comitte International Dachau) založili v roku 1945, ešte pred oslobodením tábora, zajatci rozličnej národnosti. Stretávali sa tajne a ich prvoradým cieľom bolo zorganizovanie hnutia odboja proti SS. Chceli zabrániť tomu, aby SS ešte pred oslobodením tábora, zajatcov zavraždil. Naplánovali, že prevezmú vedenie tábora a takto sa postarajú o bezpečnosť zajatcov.

29.apríla 1945 po oslobodení tábora, zorganizovali vedenie tábora spolu s osloboditeľmi - americkými vojakmi. Dnes je Medzinárodná táborová organizácia Dachau (Comitte International Dachau) podľa belgického práva jedno neziskové združenie. Stanovy združenia sa zverejnili 20.12.1958.

CID zastupuje všetkých niekdajších, v Dachau uväznených zajatcov pochádzajúcich z: Nemecka, Albánska, Belgicka, Bieloruska, Bulharska, Dánska, Veľkej Británie, Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Talianska, Chorvátska, Lotyšska, Litvy, z Luxemburska, Nórska, Rakúska, Poľska, Portugalska, Rumunska, Ruska, Srbska, Slovinska, Slovenska, Švajčiarska, Česka, Turecka, Ukrajiny, Maďarska, USA, Arménska, Číny, Kanady, Iraku a nezabudnime ani na zajatcov, ktorí teraz žijú už v inom štáte, napr. v Izraeli.

CID je nezávislá organizácia, organizácia niekdajších zajatcov, zajatých v Dachau. Pamätné miesto (múzeum) v Dachau založila CID v roku 1965. CID zodpovedá za celé pamätné miesto v Dachau a aj za jeho vedenie. CID dbá zvlášť na to, ako sa pamätné miesto, ako múzeum a miesto učenia v Dachau vyvíja, mení. CID zodpovedá za strelnicu SS v Hebertshausen, kde SS zavraždil viac tisíc ruských vojnových zajatcov.

V roku 1966 CID a Bavorsko uzavreli dvojstrannú zmluvu. Táto zmluva je v platnosti ešte aj v súčasnosti a toto bavorský štát. zákon „Nadácia bavorské pamätné miesta" potvrdil.

CID prijíma nielen osoby, ktoré prežili a ich organizácie, ale aj mladších členov, aby splnila svoje úlohy a aby svoju prácu mohla aj naďalej vykonávať.