Slovenia

contact: Andrej Ule, Anze Sinkovec, Vesna Dobre
 
To je povezava na uradno Web-stran Skupnosti internirancev Dachaua Slovenije (SID). Vsebuje nekaj nujnih informacij o njeni pretekli in sedanji dejavnosti in nekaj sestavkov, ki se nanašajo na slovenske internirance v Dachauu. Večina vsebine je objavljena v slovenščini, vendar so nekateri deli objavljeni tudi v angleščini. Prosimo, poglejte pod "English" in v "Arhiv". Web-stran bo stalno dopolnjevana z novimi informacijami in z dokumentarnim materialom.
 
 
 logowebsite